ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Dostęp do informacji publicznej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-05-21 08:23:04

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Zgodnie z art. 61 Konstytucji RP oraz ustawą z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) każdemu przysługuje prawo dostępu do informacji publicznej. Dostęp do takich informacji podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w ustawie o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych (np. tajemnicy skarbowej).
Udostępnianie informacji publicznej w Urzędzie Gminy w Dywitach następuje poprzez:
 1. publikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.ugdywity.pl/ lub na stronie internetowej urzędu www.gminadywity.pl
 2. wywieszanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Dywitach lub wykładanie w miejscach ogólnodostępnych,
 3. wstęp na posiedzenia rady gminy i jej komisji, a także dostęp do dokumentów tych organów,
 4. pisemny wniosek skierowany na adres: Urząd Gminy w Dywitach, ul. Olsztyńska 32, 11-001 Dywity, ewentualnie fax: 89 512 01 24 oraz na wniosek złożony drogą elektroniczną na adres e-mail: ugugdywity.pl
 5. w formie ustnej, jeżeli informacja publiczna może być udostępniona niezwłocznie.
 W przypadku składania wniosku o udostępnienie informacji niedostępnych w BIP, ani na stronie internetowej urzędu, należy wskazać sposób, w jaki żądana informacja ma zostać udzielona. Jeżeli informacja, nie będzie mogła być udostępniona w sposób lub w formie określonej we wniosku, wnioskodawca zostanie powiadomiony o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskaże, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takiej sytuacji jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.
 1. Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, podmiot obowiązany do jej udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.
 2. Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji następuje w drodze decyzji, do której znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.
 3. Oprócz odmowy udostępniania informacji publicznej w drodze decyzji Urząd Gminy w Dywitach może udzielić odpowiedzi w formie pisma z wyjaśnieniem, że:
  • żądana informacja nie jest informacją publiczną,
  • istnieje odrębny tryb dostępu do informacji.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Dywity
Osoba, która wytworzyla informację: Mirosław Gordon Data wytworzenia informacji: 2013-05-21 08:23:04
Osoba, która odpowiada za treść: Mirosław Gordon Data wprowadzenia do BIP 2013-05-21 08:23:04
Wprowadził informację do BIP: Mirosław Gordon Data udostępnienia informacji: 2013-05-21 08:26:19
Osoba, która zmieniła informację: Cezary Kotowski Data ostatniej zmiany: 2017-01-11 08:03:27
Artykuł był wyświetlony: 4937 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Dywity
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu